PHÁT ÂM TIẾNG ANH - UNIT 5 : / ɔː/ và /ɒ/

 

học phát âm o

Bài học phát âm tiếng anh tiếp theo của chúng ta là cách phát âm /ɔː/ và /ɒ/. 
Trước hết, các bạn làm quen với phần kỹ thuật phát âm của hai âm này trong tiếng Anh nhé.

PHẦN 1: KỸ THUẬT PHÁT ÂM


HỌC PHÁT ÂM /ɔː/


Để phát âm chuẩn âm /ɔː/ các bạn lưu ý một số đặc điểm sau:

học phát âm tiếng anh

HỌC PHÁT ÂM /ɒ/


Dưới đây, mình đã tóm tắt 3 đặc điểm quan trọng nhất để giúp bạn có thể phát âm chuẩn âm /ɒ/:

học phát âm tiếng anh

SO SÁNH KHẨU HÌNH MIỆNG


học phát âm tiếng anh

Các bạn có thể tải bản pdf phần kỹ thuật phát âm /
ɔː/ và âm /ɒ/ tại  đây.

PHẦN 2: LUYỆN TẬP PHÁT ÂM TRONG TỪ

Để biết cách phát âm chuẩn tiếng Anh, các bạn cần luyện tập thật nhiều, thật nhiều lần với âm vừa học. Mỗi một Unit, mình đều chọn lọc và chuẩn bị khá nhiều từ ngắn, đơn giản và dễ đọc giúp các bạn dễ dàng luyện tập tại nhà. Bởi vì khi chúng ta mới làm quen với phần kỹ thuật phát âm của bất kỳ một âm nào đó, chúng ta cần các ví dụ đơn giản để làm sao chúng ta nắm được cách phát âm đó trong từ.

Các bạn có thể xem hướng dẫn cách phát âm từng âm thông qua video của mình.

Dưới đây là các ví dụ về các từ có chứa âm /ɔː/ và âm /ɒ/. 

LUYỆN PHÁT ÂM /ɔː/

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

LUYỆN PHÁT ÂM /ɒ/


học phát âm o tiếng anh


học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh_21

học phát âm o tiếng anh_22

học phát âm o tiếng anh_23

học phát âm o tiếng anh_24

học phát âm o tiếng anh_25

học phát âm o tiếng anh_26

học phát âm o tiếng anh_27

học phát âm o tiếng anh

học phát âm o tiếng anh_30

học phát âm o tiếng anh

Các bạn có thể tải bản pdf các ví dụ luyện tập phát âm /ɒ/ và /ɔː/ tại đây.

CONVERSATION

0 comments:

Post a Comment